Höstmöte på Teknikföretagen

Vid årsskiftet flyttar Branschorganisationen Svensk Elektronik in hos Teknikföretagen. Årets höstmöte gav en försmak genom att det hölls i Teknikföretagens lokaler.

Och smakligt värre blev det då höstmötet avslutades med en njutbar måltid i Teknikföretagens eminenta egna restaurang! Men låt oss börja från början.

Åke Svensson, vd för Teknikföretagen och fram till 2010 koncernchef för Saab, inledde mötet med att ge en övergripande inblick i vad organisationen kan göra för medlemsorganisationerna.
– Framför allt kan vi bidra till att stärka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft.
Teknikföretagen har totalt 3600 medlemsföretag. I stort sett är det två typer av frågor man arbetar med: Dels industriella utvecklingsfrågor, dels arbetsgivarfrågor. I det senare fallet är det bl a löneförhandlingar med facken.
Vi måste vara föregångare för att bli ett märke som andra organisationer kan anpassa sig till. Vi känner ett stort ansvar för att löneavtalen inte drar iväg, berättade Åke Svensson.

Eva Wigren, chef för industriell utveckling inom Teknikföretagen, tog därefter vid:
Vi arbetar med de frågor som vi finner är gemensamma för våra medlemsföretag. Det gäller att identifiera relevanta frågor.
En referensgrupp har definierat 20 områden, däribland: F&U, innovationssystem, produktion, ICT, kompetensförsörjning, energi, standardisering, produktsäkerhet, miljökrav för produkter, miljökrav inom produktion och internationell handel.

Låt företagen få mer inflytande
Vart fjärde år lägger regeringen en F&U-proposition. Inför den senaste, år 2012, tryckte Teknikföretagen på vikten av att stödja strategiska innovationsområden och uppmanade regeringen att ge mer inflytande till företagen, inte enbart låta forskarna styra inriktningen. Detta hörsammades och gavs som instruktion till bl a Vinnova. I ett senare skede var Teknikföretagen en av dem som sökte bidrag för strategiska innovationsområden (SIO) och fick 50 miljoner kronor till en strategisk satsning på produktion i Sverige. Pengarna som satsas till detta arbete ska matchas upp med motsvarande medfinansiering från företag.
Pengarna fördelades på områdena forskning och utveckling, ny teknik i små- och medelstora företag, utbildning på alla nivåer, en möjlig utväxling av personal mellan industri och akademi samt internationalisering.
När vi diskuterade SIO var det en självklarhet att elektroniken skulle finnas med, men frågan var då för tidigt väckt.
Kompetensförsörjning till industrin är en fråga som Svensk  Elektronik har engagerat sig i och drivit under en rad av år. Frågan har hög prioritet också hos Teknikföretagen:
Vi vill få fler att ungdomar att satsa på industrirelevanta utbildningar, säger Eva Wigren.
Teknikföretagen satsar på lobbyverksamhet i grundskolan. Satsningen innebär bl a att fem personer arbetar med att utbilda lärare i teknik.
Vi vill att gymnasieingenjörsexamen återinförs och vill ha mera vuxenutbildning och mera industriinriktad högskoleutbildning.
Läs mer om detta på www.ingenjorsvagen.se


Maria Sandqvist ansvarar för Teknikföretagens arbete med produktkrav och miljö och har redan i flera år samarbetat med Svensk Elektronik i dessa frågor.
Området omfattar energi (med fokus på resurseffektivitet), standardisering (Teknikföretagen sitter i olika standardiseringsorgan), produktsäkerhet (där det handlar om att följa upp och påverka direktiv som exempelvis lågspänningsdirektivet), internationell handel (där Teknikföretagen håller på att bygga upp en egen referensgrupp) samt miljökrav (bl a WEEE, RoHS, REACH, där svenska särkrav kan skapa problem).

SE tar nästa stora steg
Efter denna presentation inför närvarande medlemmar i Svensk Elektronik var det dags för föreningens höstmöte då Maria Månsson, styrelseordförande fattade klubban.


Vi har redan tidigare samarbetat med Teknikföretagen i vissa frågor. Nu ser vi fram emot att få ett ännu större utbyte.
Ett problem är att alla inte vet hur duktiga elektronikföretag vi har i Sverige. Nu kommer vi att kunna påverka många fler tack vare samarbetet med Teknikföretagen.
– För att göra mer behöver vi också bli fler. Vi kommer att starta ett projekt för att bli fler medlemmar och synas mer.  Till vårt kommunikationsprojekt har vi anlitat en extern partner, som kan hjälpa oss i vår treårsplan: Att på tre år fördubbla vårt medlemsantal.

Ny sektion bildas

Hittills har det funnit sex sektioner i Svensk Elektronik: Utveckling och konstruktion, Test & Mät, Elektroniktillverkning, Embedded, Produktionsutrustning och Komponenter. En ny sektion bildas nu, med det preliminära namnet Utbildning & Forskning. Den kommer att ledas av Anders Martinsen, Mälardalens högskola och kommer att fånga upp medlemmar från universitet och högskolor, institutet Acreo och andra intressenter.

Innovationsagendan

Arbetet med den stora innovationsagenda som Svensk Elektronik har medverkat i är nu klart och agendan är inlämnad till Vinnova. Agendan omfattar kartläggning, analys och förslag. Arbetet har varit omfattande, inte minst genom att sju organisationer har samarbetat i projektet.


–  Vi såg ett starkt behov att för första gången på riktigt kartlägga den svenska elektronikindustrin som är strategisk för Sverige, berättade Lena Norder, vd för Svensk Elektronik.
Officiellt kommer innovationsagendan ”Smartare Elektroniksystem för Sverige” att presenteras den 9 december. Vi återkommer om det!
Läs om projektet dessförinnan på www.smartareelektroniksystem.se

Ny budget tagen

På höstmötet lades kommande års budget liksom en ny verksamhetsplan fast.
Just nu pågår intensivt arbete  med att göra bästa tänkbara seminarieprogram på det stora eventet S.E.E. som hålls på Kistamässan den 8-10 april. Lena Norder informerade om också om föreningens arbeten runt den nya sektionen för utbildning och forskning, goda råd och checklistor tas fram.
Först ut är ESD/EMC-direktiv och utformningen av beställningsunderlag står näst på tur.

Förstklassig förtäring

Svensk Elektronik har under åren alltid lyckats hitta trevliga och förstklassiga resturanger för en avslutande måltid. Så även denna gång där Teknikföretagen fick bevisa sina kulinariska resurser.
 
Håkan Isoz underhöll middagsgästerna med sitt eget reptrick. Vi har sett det förr, men ännu inte lyckats avslöja hans trollerikonst! 

Comments are closed.