Holografisk mässvärd

Den 27-28 mars 2019 på mässorna Advanced Engineering & Elektronik i Göteborg, presenterar Suteki för första gången i världshistorien en holografisk mässvärd. Mässvärden Hewo kommer att finnas i entrén till mässan och kommer bland annat att kunna förenkla besökarnas navigering i mässhallen genom att svara på direkta frågor.

Ordet hologram förekom i svensk media för första gången redan 1966 och då innebar holografi en avancerad form av fotografi. På senare år har holografin utvecklats till att innefatta även storskaliga laservarianter uppbyggda av halvledarteknik. Hologrammen kan visa 3-dimensionella bilder av objekt med absolut precision som kan beskådas utan ytterligare hjälpmedel.
Detta är precis vad som kommer att ske när mässorna Advanced Engineering och Elektronik flyttar in i nya Åbymässans lokaler i slutet av mars. Då kommer den holografiska agenten Hewo att finnas på plats i mässans entré som värd för att svara på besökarnas frågor. Det är första gången som Hewo används för just detta ändamål men möjligheterna är oändliga. Inom industrins olika sektorer kan hologramlösningar användas med fördel.
– Hewo kommer aldrig att kunna ersätta supporten helt men avlastar avsevärt, säger Chris Andersson, AI-specialist på Suteki. Hewo är omättlig på information och tankas med fördel upp med tekniska detaljer som kan vara svåra för en vanlig person att minnas.
– Ett annat användningsområde inom industrin är bildigenkänning – du kan visa upp en skada på en maskin till exempel, som Hewo känner igen och hjälper dig vidare. Vi tror att 80 procent av alla företag kommer att använda sig av AI i någon form inom 10 år.
Suteki är också en av talarna i seminarieprogrammet och kommer även att finnas tillgängliga under hela mässan för att följa upp frågor och funderingar.

Comments are closed.