Högskolan Väst deltar i satsning på elektrifiering

Högskolan Väst, Innovatum Science Park, Kraftstaden och elbilsföretaget Polestar har signerat en avsiktsförklaring där inblandade parter gemensamt skall verka för forskning, utbildning och utveckling inom främst testning av elektrifierade drivlinor och batteriutveckling.

Det stora behovet av utökad kapacitet inom testning av elektrifierade drivlinor innehållande bland annat inledningsvis battericeller, inverter, växellådor, elmotorer etc är anledningen till att de fyra parterna gör denna gemensamma satsning där respektive part bidrar med sin specifika och unika expertis. Verksamheten kommer att förläggas i Kraftstadens nyförvärvade fastighet på Stallbacka industriområde i Trollhättan.

Högskolan Västs plan är att starta en företagsforskarskola och utbildningar inom elektrifiering med stöd från KK-stiftelsen. Både forskning och utbildning ska förläggas i delar av faciliteterna i den aktuella fastigheten för att ge så högkvalitativ inlärning och rättrogen miljö som möjligt.

Samverkansprojektet kommer att ledas av en styrgrupp sammansatt av involverade parter. Ambitionen är att fler aktörer från olika branscher också ska ansluta sig för att med gemensamma krafter stärka förutsättningarna för en långsiktig försörjning av konkurrenskraftig kompetens, samt för att fortsätta utveckla testsiten.

Innovatum Science Park bidrar med Projektarenans och Startupmiljöernas redan upparbetade infrastruktur och affärsutvecklingsprocesser för att bana väg för företag med närbesläktade affärsidéer.

Polestar är i nuläget fastighetens till ytan största hyresgäst där de idag bedriver utvecklings- och testverksamhet av batterier och drivlinor för företagets framtida elbilsmodeller. Polestar kommer främst att bidra med kunskap och utrustning till projektet.

Comments are closed.