Energieffektiva motorer för explosionsfarliga miljöer

ABB har utökat motorserien SynRM IE5 (Synkron Reluktansmotor) med ett helt nytt tillskott: SynRM IE5 med utökad säkerhet, för användning i explosionsfarliga miljöer. För första gången i världen kan kunder med explosionsklassad miljö nu garantera säkerheten och samtidigt minska elkonsumtionen genom att använda motorer som erbjuder upp till 40 procent lägre energiförluster jämfört med vanliga IE3-motorer.

Den nya versionen av SynRM IE5 har utvecklats för användning i potentiellt explosiva atmosfärer inom ett brett spektrum av krävande industriella applikationer med varierande varvtal. Den ger exakt styrning och har hög energieffektivitet genom hela varvtalsområdet, även vid dellast. Detta gör SynRM IE5 till det bästa valet för uppgradering av motorer i pumpar, fläktar och kompressorer i industrier där explosiv gas, ånga eller damm kan förekomma, som exempelvis tillverkning av olja, gas, kemikalier, träbearbetning eller vid tillverkning av mjöl.

Förutom energibesparing kan den nya serien SynRM “Increased Safety“ hjälpa kunderna att specificera en mer kostnadseffektiv installation. Till exempel, i zon 1, kan den lägre motortemperaturen tillåta användning av en motor med utökad säkerhet där en flamsäker motor med en speciell stomme annars skulle vara det traditionella valet. I zon 2 är den förbättrade lastkapaciteten hos SynRM-motorer, som gör att mer effekt kan levereras från samma axelstorlek som en induktionsmotor, viktig. Detta kan möjliggöra användandet av en mindre, och därmed billigare, motor, i samma drift.

En viktig fördel med SynRM IE5 med utökad säkerhet är att de går svalare än motorer i standardutförande. Temperatur i lagren reduceras med upp till 15 °C och i lindningen med upp till 30 °C. Detta bidrar till ökad driftsäkerhet, förlänger motorns livslängd samt minskar behovet av underhåll. Tillsammans med lägre energiförbrukning minskar detta motorns totala livscykelkostnad.

SynRM kombinerar fördelarna som motorer med permanenta magneter har med enkelheten och servicevänligheten hos en traditionell induktionsmotor. För att säkerställa en hållbar design innehåller motorerna därför inte magneter eller sällsynta jordartsmetaller.

SynRM IE5 med utökad säkerhet finns i effektområdet 5,5 till 315 kilowatt (kW) i axelstorlekar IEC 132-315.

Comments are closed.