Högskolan släpper poddkurs om AI

I dag lanserar Högskolan i Halmstad en poddbaserad kurs om AI (artificiell intelligens). Målgruppen är främst yrkesverksamma inom digital tjänsteutveckling, till exempel UX-designers och utvecklare, som vill lära sig mer om AI som designmaterial. Men kursen är även intressant för privatpersoner som vill förstå vad AI är, hur den kan användas och dess etiska aspekter.


Pontus Wärnestål, docent i informatik vid Högskolan i Halmstad, under inspelningen av podden Human-Centered Machine Learning

– Vi vill göra kunskap om AI tillgänglig på ett enkelt sätt och bidra till ett livslångt lärande. Högskolan i Halmstad ska som lärosäte vara relevant för människor under hela det yrkesverksamma livet, inte bara under studietiden. Dessutom ser vi ett stort behov av att konkretisera begreppet AI och skära igenom ”hypen” som råder kring ämnet, säger Pontus Wärnestål, docent i informatik och projektledare för projektet DAP (Digital design and Artificial Intelligence Podcast) inom vilket poddsändningen har producerats.
12 avsnitt – från grunderna om AI till applikationsområden och etik
Podden heter Human-Centered Machine Learning och består av 12 avsnitt av varierande längd, de flesta runt 40 minuter. De första avsnitten reder ut grundbegreppen inom AI, sedan beskrivs hur AI kan användas för design av tjänster. Exempel ges på hur AI som designmetod kan appliceras inom områdena hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen, vilka är Högskolan i Halmstads två profilområden. Podden avslutas med en etisk och samhällelig reflektion kring AI. Poddsändningen är på engelska och varje avsnitt bygger på en dialog mellan två eller tre experter.
– Vi har tagit fasta på ett flexibelt lärande som sker utifrån en individuell takt. Många andra initiativ inom E-lärande bygger på videoklipp, men eftersom vi vill erbjuda ett mer lättillgängligt pedagogiskt material som mottagaren kan lyssna till när som helst, så valde vi en poddbaserad kurs, säger Jeanette Sjöberg, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och del av teamet kring DAP.
Alla avsnitt av podden Human-Centered Machine Learning finns att lyssna till både på projektet DAP:s webbplats och via diverse poddsändnings-plattformar så som till exempel Apple Podcasts, Google Play och Spotify. Kursen innehåller inte någon examination, och var och en är fri att lyssna till den när som helst. DAP (Digital design and Artificial Intelligence Podcast) är ett Vinnovafinansierat projekt för att undersöka flexibla fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma.

Comments are closed.