Högskolan i Gävle stärker energisamarbete

Gävle Energi AB och Högskolan i Gävle undertecknar på onsdag 13 april ett strategiskt samarbetsavtal värt 10,5 miljoner kronor med tonvikt på forskning och innovation inför morgondagens gemensamma utmaningar inom områdena energisystem och miljöteknik.

 

Högskolan i Gävle och Gävle Energi AB har samverkat inom forskning och utbildning i olika former alltsedan 1998. Det nya avtalet som sträcker sig fram till 2020, är värt 10,5 miljoner.
– Vi utökar vår satsning på utbildning, forskning och innovation för att bland annat säkerställa framtida kompetensförsörjning hos både Gävle Energi AB och Högskolan i Gävle samt i länet där områdena energi och miljö är motorer för tillväxt, säger högskolans rektor Maj-Britt Johansson.
Gävle Energi och Högskolan i Gävle investerar nu tillsammans inom områdena energisystem och miljöteknik för att ta fram hållbara tekniska lösningar och nya affärsmodeller som kan leda till klimatneutralitet i kombination med en stark ekonomisk utveckling bland annat för vår region. Detta kommer att uppnås genom utbildning och gemensamma forskningsprojekt.
– Genom samverkan mellan Högskolan och näringslivet i regionen gällande forskning och innovation med fokus på områdena energi och miljö, skapar vi attraktionskraft och utveckling, säger Håkan Jönsson, VD Gävle Energi AB.

Comments are closed.