Högskolan i Gävle sprider teknikkunnande

Högskolan i Gävle skall nu stärka sin samverkan med de små och medelstora företagen inom teknikområdet, detta med hjälp av medel beviljade av Tillväxtverket.

 

Akademin för teknik och miljö har en god samverkan med bland annat projektkurser, examensarbeten och Co-op, en utbildningsform där arbetsgivaren anställer studenten redan under studietiden.
Med detta projekt är syftet att skapa bredare och mer ämnesrelevanta nätverk bland regionens små- och medelstora företag för samverkan inom teknikområdet.
– Vid Högskolan i Gävle finns ett stort teknikkunnande som nu skall spridas för att utveckla småskalig teknik inom olika områden, säger Magnus Lemoine, samverkansansvarig. Vi tänker bygga upp nätverk för att kunna etablera goda kontaktvägar för vår samverkan.
En stor del i projektet handlar om att sprida goda exempel på samverkan med målsättningen att utveckla en plattform att stå på för vidare samarbeten inom både utbildning och forskning.
– På det här sättet kan både näringslivet och vi hitta bättre vägar att nå varandra och säkra Högskolans roll som en viktig kugge för tillväxt och kompetensförsörjning i regionen, säger Anna Näsman, samverkansansvarig.
Projektet pågår till och med november 2017.
Text: Douglas Öhrbom

Comments are closed.