Högskolan i Gävle får utbilda civilingenjörer

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelar att Högskolan i Gävle får rätten att utfärda civilingenjörsexamen. Det här lyfter Högskolan i Gävle och är samtidigt ett stort steg framåt för kompetensförsörjningen i Gävle och hela Gävleborgs län, säger rektor Ylva Fältholm.

UKÄ ger Högskolan i Gävle generell examensrätt att utfärda civilingenjörsexamen och skriver i sin granskning att Högskolan i Gävle: ”Bedriver forskning som passar väl in för denna typ av utbildning och att det finns specialkompetens inom en imponerande bredd av ämnen av relevans för civilingenjörsexamen.”
– Det här är en stor seger för vår utbildning och forskning, säger Magnus Isaksson, professor, ansvarig för ansökan om examensrätten för civilingenjörsexamen samt projektledare för strategisk forskningsutveckling vid Högskolan i Gävle. Civilingenjörsutbildning är ett starkt varumärke som är förknippat med seriositet, kompetens och en välutvecklad forskningsmiljö. Omdömet från UKÄ är väldigt smickrande, det finns inte en enda tveksamhet någonstans. Detta är mycket starkt för Högskolan.
Magnus Isaksson säger att man har byggt upp kompetensen över tid och innehar alla väsentliga examensrätter inom teknik, utom just civilingenjörsexamen, och att det även tidigare funnits högre utbildningar för ingenjörer vid Högskolan i Gävle då de kunnat kombinera en kandidat- och masterexamen.
– Vi kan utfärda kandidatexamen, ingenjörsexamen, magisterexamen, masterexamen och doktorsexamen, men civilingenjörsexamen är en pusselbit som har saknats. Det är en exklusivitet att ha detta.
Högskolan planerar nu att starta ett civilingenjörsprogram inom lantmäteriteknik med start 2020. Civilingenjörsexamen i lantmäteriteknik finns också vid Lunds universitet, men inte med just den tekniska inriktning som Högskolan i Gävles utbildning kommer att ha.
– Vi kommer att kunna erbjuda en för Sverige viktig utbildning, och det finns ett mycket stort behov av lantmätare i samhället.
Högskolan i Gävle har även fått stöd från många av regionens företag gällande denna ansökan och utbildningen i lantmäteriteknik har utvecklats i nära samarbete med Lantmäteriet.
– Näringslivets stöd och engagemang har varit ovärderligt, liksom vårt partnerskap med Lantmäteriet. Nu börjar vi med civilingenjörsutbildning i lantmäteriteknik, men även andra inriktningar för blivande civilingenjörer kan bli aktuella framöver.
– Det är stor efterfrågan på civilingenjörer, både regionalt och nationellt, säger rektor Ylva Fältholm. Jag vill tacka alla som arbetat för att få rätt att utbilda civilingenjörer vid Högskolan i Gävle.

Text:Douglas Öhrbom

Comments are closed.