Högre kapacitans på mindre yta

På bara 0,77×0,77 mm yta lovar DLI högre kapacitans för sin V-serie kondensatorer. Nyheten kommer att ställas ut i Knowles monter på EuMW 2017, tillsammans med deras sortiment från Novacap, Syfer, Voltronics och Johansom MFG.
V_Series_Capacitors

Som framgår av bilden är den ena polen ansluten via trådbondning. Kondensatorserien är tänkt för högfrekvenstillämpningar där V-serien ger lägre impedanser än vad motsvaramde kondensatorer i MLCC ger.

V-serien är byggd på X7R-dielektrikum och har en temperaturstabilitet som är knutet till materialet. Anslutningsytorna är förgyllda. Typiska applikationer är DC-blockering, överföring av RF-signaler, i filter, avstämingskretsar och kopplare.

Kondensatorerna är uppfyller RoHS.

Comments are closed.