Högintegrerad prob från IAR

På Embedded World i Nürnberg visar IAR Systems sin nya I-jet. Det är en in-circuit-prob som är avpassad för IAR Embedded Workbench, med dess C/C++ kompilatorer och avlusare. Proben är den första i en ny serie.

I-jet ansluts till IAR Embedded Workbench IDE för att möjliggöra avlusning av programvara för processorkärnorna ARM7, ARM9, ARM11, ARM Cortex-M, ARM Cortex-R4 och ARM Cortex-A5/A8/A9.
I-jet känner automatiskt igen typ av processorkärna och laddar direkt ned i de vanligaste mikrostyrkretsarna.
Avlusningsplattformen I-jet kan ladda ned med 1 MB per sekund, via JTAG och Serial Wire Debug-klockning (SWD) upp till 35 MHz och via Serial Wire Output (SWO) upp till 100 MHz. Den kan strömförsörja målkortet och tar sin egen strömförsörjning via USB.
The Serial Wire Viewer (SWV) åstadkommes genom att använda UART och moder för Mancesterkodning. Embedded Trace Buffer (ETB) och adaptiv klockning av JTAG utförs och alla JTAG-signaler kan monitoreras.
Den nya proben för avlusning kommer att börja säljas i april och kosta 250 euro (299 dollar).

Comments are closed.