HiH ska förbättra simuleringar

Vid utvecklingen av ny, smart och säker teknik måste det gå att lita på att modeller och simuleringar är korrekta. Ny forskning vid Högskolan i Halmstad (HiH) om så kallade ”hybrid modelling languages” (HyMLs) ska göra datorsimuleringar smartare, snabbare och betydligt mer precisa.

Professor Walid Taha

Walid Taha, professor i datalogi vid Högskolan i Halmstad, leder forskning med målet att utveckla simuleringsmetoder som kan hantera en variation av, eller osäkerhet om, de olika faktorerna i det scenario som ska simuleras.

– Problemet med dagens simuleringstekniker är att de antar en perfekt omgivning – men verkligheten är aldrig perfekt. Ett sådant antagande ger svaga simuleringar som ibland är helt missvisande, säger Walid Taha.

Därför utvecklas nu ett nytt programmeringsspråk, ”hybrid modelling language” eller hybridmodelleringsspråk, som ska kunna hantera osäkerheter och variationer i simuleringens ingående parametrar och resulterar i realistiska simuleringar. Det ska förbättra utvecklingen av ny teknik för till exempel robotar, självkörande fordon och andra system med inbäddad mjukvara.

HyMLs ska leda till snabba och säkra simuleringar och modeller som är lätthanterliga. Eftersom dessa avser att effektivt imitera verkligheten blir HyML-simuleringar mycket användbara vid utveckling av ny teknik, till exempel ”cyberfysiska system” som robotar, självkörande fordon och andra system med inbäddad mjukvara.

– HyML-mötet är ett forum för att presentera spjutspetsforskning inom området ”hybrid systems modelling and simulation”. Vi vill inspirera forskare som arbetar med detta, och snabba på utvecklingen genom att stimulera till samarbete mellan olika discipliner. I slutändan är vårt mål att tillhandahålla en säker och intelligent design av cyberfysiska system som kan bli en användbar del av vår vardag, säger Walid Taha, som i dagarna leder ett möte om hybridmodelleringsspråk på Rice University i Houston i USA där världens experter träffas för att snabba på utvecklingen av framtidens intelligenta språk.

Comments are closed.