Hexatronic tar över kabelverksamhet

Hexatronic har tecknat ett bindande avtal om att förvärva delar av Ericssons nedläggningshotade telekomkabelverksamhet i Hudiksvall.

Företaget uppger sig ha för avsikt att långsiktigt driva och utveckla den befintliga fiber- och sjökabelverksamheten. Bolaget kommer även under en övergångsperiod att tillverka delar ur det tidigare kopparkabelsortimentet. Förvärvet sker som en rörelseöverlåtelse och det nya Bolaget inom Hexatronic-koncernen kommer att heta Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HC&I).

Hexatronic tar över 85 tidigare Ericsson-anställda som kommer att arbeta i fiberverksamheten och ett tjugotal som kommer att arbeta med kopparkabelproduktionen tills den är avslutad. Verkställande direktör blir Hexatronics koncernchef Gert Nordin. Styrelsen i Bolaget kommer att ledas av Göran Nordlund, arbetande styrelseordförande i Hexatronic-koncernen.

Verksamheten som tas över förväntas att under 2013 proforma omsätta ca 350 miljoner kronor (innan förvärvet och i nuvarande form). Bolaget har historiskt varit en produktionsenhet inom Ericssons affärsenhet Networks.Verksamheten  kommer efter förvärvet att drivas som ett självständigt bolag inom Hexatronic-koncernen med fullt ansvar för hela värdekedjan från försäljning till leverans och eftermarknad.

Köpeskillingen som belöper på fiber- och sjökabelverksamheten uppskattas till 55 miljoner kronor och betalas i efterhand vid fyra tillfällen upptill 24 månader från förvärvet. Därutöver har parterna kommit överens om en kompensationsmodell för den övergående kopparkabelproduktionen.

Slutgiltigt tillträdet beräknas ske den 1 december  2013. Intill dess kommer Hexatronic att utarbeta samtliga planer för de närmaste åren. HC&I kommer följaktligen konsolideras fullt i Hexatronic-koncernen i och med kvartal2 (aug-sept) i räkenskapsåret 2014.

I förvärvsavtalet har Hexatronic åtagit sig att driva HC&I långsiktigt i Hudiksvall.

– Jag och ett litet team inom koncernen har arbetat intensivt under månader för att få denna affär till stånd. Det är ett stort steg för koncernen. Vi får nu ett komplett produktprogram för fiberinfrastruktur. De ingående bolagen i koncernen kompletterar varandra till fullo. Vi är övertygade att våra kunder, gamla som nya, kommer att uppskatta vårt nya erbjudande.

– Vi adderar också ett nytt produktområde, sjöfiberkabel. Ett område som har bra lönsamhet och där vi arbetar med stora och välrenommerade kunder. Vår plan är att runt den befintliga verksamheten bygga ett kompetens- och produktionscenter för fiberteknologi inom vår koncern. Vårt mål ar att skapa en enhet som kan konkurrera med de bästa i världen inom våra produktområden, säger Gert Nordin, vd och koncernchef för Hexatronic i ett pressmeddelande.

Comments are closed.