Heraeus banar väg för SenSiC

Det svenska uppstart-företaget SenSiC har valts ut av Heraeus Accelerator med syfte att etablera företaget på marknaden.

SenSiC grundades med utgångspunkt i forskning kring sensorer i kiselkarbid, SiC, vid Linköpings universitet. Forskningen leddes av professor Anita LLoyd-Spetz. Entreprenören dr Bo Hammarlund förde idéerna vidare och grundade 2007 avknoppningsföretaget SenSiC, tillsammans med Anita Lloyd Spetz, Mike Andersson och Lars Hammarlund.

En sensor i kiselkarbid kan tåla upp till 600°C och därmed placeras i en bilmotors avgassystem. Det ger stora möjligheter till att sänka halten av såväl kväveoxider, NOx, och koldioxid, CO2 i avgaser från exempelvis dieseldrivna lastbilar och fartyg för transporter.

Intresset för extremt värmetåliga sensorer har stärkts av VW:s ”dieselgate” och strängare krav på EURO7, drivet av Kina.

Heraeus Accelerator, som har sin verksamhet i Hanau, har inlett sin verksamhet med fyra elektronikföretag:
* Det svenska företaget SenSiC, med sensorer för tuff miljö.
* Det Schweiziska företaget Scrona som arbetar med bläckstråleskrivning med extremt god upplösning. Egenutvecklade skrivarhuvuden utförda i MEMS-teknik möjliggör utskrift på sub-mikrometernivå.
* Det israeliska företaget Copprint som utvecklar ledande bläck på basis av nanopartiklar av koppar och patenterad sintring
* USA-företaget MesoGlue som utvecklar innovativa lösningar för bondning. Tekniken erbjuder nya lösningar för termiskt ledande material, lödning och 3D-utskrifter.

Heraeus har ca 15 000 anställda och omsätter kring 20,3 miljarder euro. Det familjeägda företaget grundades redan 1851, men har rötter från 1660 inom farmakologi. Dagen affärsområden omfattar miljö, energi, elektronik, hälsovård, mobilitet och industritillämpningar.

Comments are closed.