Heltals PLL från Linear Technology

En ny familj kretsar för frekvenssyntes, LTC6946, ger i sammanhanget lågt fasbrus, särskilt nära bärvågen, och väl undertryckta spurioser, bl a tack vare heltalsdelning.

Uppbyggnaden kan beskrivas som en PLL (faslåst slinga) med delning 32 till 65535 gånger i slingan. Höga delningstal ökar förstås fasbruset (med 20log n, där n är delningstalet), men genom att heltals- i stället för bråktalsdelning (”fraktional”) är det lättare att få färre och bättre dämpade spurioser.
Linear Tecknology anger -103 dBc, vilket är ett mycket bra värde för en PLL-krets.
Fasbruset vid 900 MHz är typiskt -100 dBc/Hz vid 1 kHz offset.
Brusgolvet vid större offset (>10 MHz) är -157 dBc. VCOn är intern och kräver ingen yttre resonanskrets. LTC6946 finns i tre olika modeller, för 2245-3688 MHz, 3082-4859 MHz eller 3825-5744 MHz oscillatorfrekvens. Dessutom har kretsen en frekvensdelare på utgången, för att dela med 1-6 gånger, vilket gör att så låg frekvens som 374 MHz kan genereras. Utgångssignalen efter delningen har alltid 50 procents duty cycle.
Även inkommande referensfrekvens passerar en delare, med valbar delning mellan 1 och 1063 gånger.
Fas-frekvensdetektorn har indikator för faslåsning, en laddningspump med mycket lågt brus.
LTC6946 är tänkt att passa i multibands basstationer som skall täcka frekvensområdena för standarder som LTE, WCDMA, UMTS, CDMA, GSM och WiMAX.

Ett enkelt simuleringsprogram hjälper konstruktören att brusoptimera den faslåsta slingans filterbandbredd. Se bilderna. Man kan simulera slingans frekvensgång och stabilitet, VCO och referenskällans brus och även simulera utgångsbrusets karakteristik och statistiska fördelning.

 

Comments are closed.