Hectronic utvecklar lågeffektsystem

Uppsalaföretaget Hectronic har skrivit avtal om att utveckla och leverera ett datorsystem baserat på den senaste lågeffektprocessorn från AMD. Det blir därmed företagets första kontrakt på kundanpassade system baserat på AMDs nya enchipsplattform.

Avtalet sträcker sig över ett och ett halvt år och är värt 1,9 miljoner Euro. Kunden är verksam på den internationella marknaden för avancerade audiovisuella produkter och lösningar.
Hectronics metod med återanvändning av hårdvaru- och mjukvarublock för att effektivisera utvecklingen genomsyrar projektet. Tiden från projektstart till förserie och volymproduktion har kunnat förkortas eftersom processorplattformen redan finns i Hectronics bibliotek av byggblock i form av Qseven-modulen H6069. H6069 lanserades hösten 2013. Kontraktet skrevs på i september 2013, en förserie om 30 enheter har levererats i januari i år och serieproduktion kommer att inledas i det andra kvartalet. Utveckling och leveranser innefattar kompletta system med hårdvara i form av datorkort, mekanik och kyllösning samt mjukvara med kundanpassat BIOS och operativsystem.


– Affären är ett bevis på styrkan i vårt erbjudande, framförallt när det gäller utveckla med byggblock för att snabbt nå det mål som vi har gemensamt med kunden, nämligen tillverkning och leveranser i volymer, säger Anders Rundqvist, sälj- och marknadschef på Hectronic.

Systemet är den andra generationens inbyggnadsdatorer som Hectronic har utvecklat och levererar till kunden. I det nya systemet sitter en fyrkärnig processor med klockfrekvensen 2.0 GHz ur serien AMD Embedded G-Series SOC. Kundens applikationsmjukvara är utvecklad för att till fullo dra nytta av flerkärniga processorer. Prestanda ökas därmed ungefär med en faktor två jämfört med den tvåkärniga processorn som använts från tidigare generation lågeffektprocessorer från AMD.

Comments are closed.