Hectronic utökar närvaron i Finland

Uppsalaföretaget Hectronic har skrivit avtal med finska Blue Nessi Oy om försäljning av Hectronics produkter och tjänster på den finska marknaden.

Blue Nessi ägs och drivs av Reino Suonsilta. Han har mer än 20 års erfarenhet från arbete med distribution av elektronik-komponenter och industridatorer och har haft ett antal ledande befattningar inom försäljning och distribution i Norden, Baltikum, Storbritannien och Östeuropa.
– Jag är glad att vi kan erbjuda våra finska kunder en lokal kontakt med det kunnande och den erfarenhet som behövs för att vi tillsammans ska kunna anpassa lösningen till varje enskilt fall, säger Stefan Löf, VD på Hectronic.
Enligt Reino Suonsilta är Hectronics kombination av utveckling, integration, produktion och underhåll unikt. Andra företag erbjuder teknikutveckling, standardprodukter eller systemintegration var för sig. I Finland hanteras typiskt tillverkningen hos legotillverkare av kunden själv.

Comments are closed.