Hasse Samuelsson fick alla att trivas

– Hasse imponerade när det gällde att få föreningen att fungera. Han var kunnig, knivskarp och hade dessutom ett stort hjärta.

Leif Holmström från Elektronik i Norden och Modern Elektronik var en av de många som hade kontakt med Hasse Samuelsson under en lång följd av år. Han minns framför allt kombinationen av effektivitet och öppenhet.
– Hasse fick folk att öppna sig. På kort tid lyckades han göra Elektronikindustriföreningen till ett viktigt centrum för elektronikbranschen.
Erik Östlund från Branschorganisationen Svensk Elektronik håller med.
– Hasse fick människor att trivas tillsammans och han fick elektronikföretagen att kommunicera i en tid då det varken fanns Internet eller mobiltelefoner.
För så var det ju. När Hasse Samuelsson drog igång Elektronikindustriföreningen 1969 (som en branschförening under Sinf) såg världen inte ut som idag. De internationella kommunikationsmöjligheterna var dramatiskt mycket sämre, samtidigt som det fanns ett mycket stort behov av information om allt det nya som var på gång.
– Här blev Elektronikindustriföreningens studieresor en viktig del av pusslet, säger Erik Östlund. Föreningen försökte ha en internationell studieresa om året, med besök hos viktiga teknikföretag. Det gav de små- och medelstora elektronikföretagen möjlighet att hålla kompetensen uppe.

Samarbete med Elektronik i Norden
När Elektronik i Norden startades 1992 inleddes också ett samarbete mellan tidningen och Elektronikindustriföreningen. Föreningen fick en fast sida i varje nummer under namnet "e-nytt". Vid det här laget hade föreningen 270 medlemmar och samarbetet mellan föreningen och tidningen kom att bli mycket positivt för bägge parter.
– Hasse såg direkt hur det skulle kunna drivas på bästa sätt och vilka fördelar det skulle kunna ge, säger Leif Holmström. Föreningen kunde bredda sin image och nå ut på ett sätt som annars knappast vore möjligt.
Hasse Samuelsson drog sig tillbaka från Elektronikindustriföreningen i mitten av nittiotalet, men fortsatte att vara aktiv i Sinf, bland annat som vice vd för Sinf och ansvarig för deras kollektivavtalsförhandlingar. Han byggde också upp Föreningen svensk programvaruindustri och var ordförande i Moderådet.
Sedan 2010 är Elektronikindustriföreningen och IM-föreningen sammanslagna i Branschorganisationen Svensk Elektronik.

Kultur
Förutom att vara mångårig portalfigur inom Elektronikindustriföreningen hade Hasse också många andra strängar på sin lyra. Han hade till exempel en lång musikalisk karriär, framför allt i Orfei Drängar, i slutet som ordförande för ODs veterankör. Som instrumentalist behärskade han dessutom både piano och bleckblås. Och med hjälp av cykeln höll han sig i excellent fysisk kondition.
Men ibland hjälper inte en bra fysisk kondition. Alla har vi väl sett vänner och släktingar drabbas av cancer och i Hasses fall gick det med förfärande hastighet. Den 20 februari avled han efter en mycket kort tids sjukdom. Han blev 75 år gammal.

Comments are closed.