Hanza nyemitterar

Den 15 december beslutade en extra bolagsstämma i HANZA AB att godkänna en av styrelsen tidigare beslutad riktad nyemission av 250 000 aktier.

Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 22 december 2022. Bolagets registrerade aktiekapital ökade därmed med 25 000 SEK och uppgår till 3 927 992,80 SEK. Det totala antalet aktier i HANZA AB uppgår per den 30 december 2022, den sista handelsdagen i månaden, till 39 279 928 stycken. Endast ett aktieslag finns.

Comments are closed.