HANZA köper produktutvecklingsföretag i Tyskland

För att möta en ökande efterfrågan har HANZA köpt den tyska kontraktstillverkaren Budelmann Elektronik GmbH. Företaget har tio anställda.

Budelmann Elektronik GmbH leds av Christoph Budelmann, teknisk doktor och professor, och hans fru Jeannine Budelmann med internationell utbildning inom ekonomi och kultur från universitet i Tyskland, Frankrike och Kina.

Företaget kommer att byta namn till ”HANZA Product Development Services GmbH” och utgöra en central resurs för samtliga HANZA-kunder. Företaget ligger i Münster, nära HANZAs övriga verksamhet i Tyskland, och kompletterar HANZAs befintliga produktutvecklingsteam i Remscheid.

Förvärvet är i det närmaste skuldfritt och har en årlig omsättning om cirka 15 MSEK. Köpeskillingen för aktierna är cirka 8 MSEK, med ytterligare cirka 2 MSEK i form av en tilläggsköpeskilling. Förvärvet har en marginell direkt påverkan på HANZAs resultat- och balansräkning.

Comments are closed.