Hanza köper KA Elektronik

Hanza Elektronik AB har övertagit samtliga aktier i Åtvidabergsföretaget KA Elektronik AB. Det kommer att ingå i Hanzas elektronikdivision.

KA Elektronik i Åtvidaberg startades 1990 med affärsidén att producera elektronik i prototyp, förserie, mindre och medelstora volymer på ett kostnadseffektivt sätt. Bolaget är sedan 2004 certifierade för ISO 9001, 14001 och har idag cirka 50 medarbetare i Åtvidaberg och omsatte år 2013 75 MSEK.
– KA Elektronik är ett växande, välskött och lönsamt bolag, med en fin kundportfölj, säger Erik Stenfors, vd och koncernchef för Hanza. Affären utvecklar Hanzas teknikområde kretskorts­tillverkning och är ett bra tillskott till Hanza-gruppen.
– Hanza har en modern affärsmodell och har skapat ett nytt, bättre erbjudande för kunder genom att bryta upp gränserna mellan olika tillverknings­teknologier, säger Thomas Lundell, styrelseordförande och delägare av KA Elektronik. Vi ser att det går att vidareutveckla KA Elektronik snabbare och effektivare genom att ingå i Hanza-koncernen.
Köpeskillingen består av en kontantdel och en aktiedel.
För aktiedelen gör Hanza en apportemission på 400 000 aktier till säljarna av KA Elektronik. Apportemissionen sker med stöd av beslut om bemyndigande från årsstämman och medför att antal aktier i Hanza ökar från 7 243 920 till 7 643 920 aktier. Av det totala antalet ägs 437 630 aktier  av Hanza via dotterbolag. Aktiekapitalet ökar med 40 000 kr och uppgår efter emissionen till 764 392 kr. Hanza tillförs ca 8,0 MSEK i eget kapital genom nyemissionen. Aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen, för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.
Hanza producerar inom fem teknikområden: Maskinbearbetning, plåtmekanik, kablage, kretskortstillverkning och slutmontering. Efter noteringen på First North Premier i våras är strategin att förvärva vinstdrivande verksamheter.

 

Comments are closed.