Halvledartillväxt utanför Norden

Europas distributionsmarknad för halvledare ökar, med en genomsnittlig ökning senaste kvartalet strax över fem procent, jämfört med samma period förra året, och hela elva procents ökning i Tyskland. Däremot minskade de nordiska länderna med nästan nio procent.


Den europeiska halvledaromsättningen per kvartal, från 2012 och framåt, tyder på en uppgång totalt sett

Det här framgår av den senaste DMASS-rapporten (Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists) om europeiska distributionsmarknaden för halvledare. Enligt rapporten ökade distributörerna sin omsättning med 5,3 procent till 1,6 miljarder euro. Alla länder i Europa, utom Frankrike, Benelux, Schweiz och de nordiska länderna ökade sin omsättning jämfört med samma period förra året.

– Vi ser ut att ha en stabil tillväxt, säger Georg Steinberger, ordförande för DMASS. Vi är speciellt glada över att Tyskland visar en så kraftig ökning, efter flera svaga kvartal. Totalt för DMASS ser vi nu en ökning med 6,6 procent för första halvåret, jämfört med samma period förra året, och allt pekar på att helårsresultatet också kommer att bli positivt.
Tyskland och Östeuropa (utom Ryssland) ledde kvartalstillväxten med 11 respektive 10,2 procent. Tyskland omsatte 514 miljoner euro och Östeuropa 183 miljoner euro. Storbritannien ökade med 7,3 procent, till 131 miljoner euro och Italien ökade med 3,7 procent, till 161 miljoner euro.
Den i särklass sämsta kvartalsutvecklingen visar de nordiska länderna, med en tillbakagång på hela 8,7 procent, till 141 miljoner euro. Också Frankrike backade, men med bara 2,6 procent, till 122 miljoner euro.

– Norden och Benelux hade sämst utveckling senaste kvartalet. Vi vet inte om har någon koppling till sanktionerna mot Ryssland, men Ryssland är trots allt en ganska liten del av totalen, bara fyra procent.

De produktområden som utvecklas snabbast är optoelektronik (+13,5 procent, till 164 miljoner euro), diskreta komponenter (+13,6 procent, till 89 miljoner euro), kraftelektronik (+8,2 procent, till 162 miljoner euro), analoga komponenter (9,5 procent, till 472 miljoner euro) och MOS-processorer (6,4 procent, till 336 miljoner euro). Minnen (-1,8 procent, till 122 miljoner euro) och programmerbar logik (-6,9 procent, till 118 miljoner euro) minskar.

– Vi har sett tillväxt för mikroprocessorer, avancerade analoga komponenter och LED ett tag nu, medan tidigare tillväxtområden som programmerbar logik, DSP och minnen verkar ha en svag period just nu.

Comments are closed.