Halvledarpriserna går upp

För första gången sedan juli 2008 ökar halvledarpriserna. Det visar Future Horizons decemberrapport.

I oktober 2009 översteg halvledarförsäljningen den i oktober 2008 med 9,2 procent. Därmed kom nedgången för helåret 2009  att ligga under de 10 procent som Future Horizons hade förutspått.
Rapporten slår fast att det nu är svårt att ”se en uppgång som är mindre än 20 procent för 2010”. Future Horizons tror snarare på de 22 procent som man angav i sin oktoberrapport.
Intressant är att försäljningspriset i medeltal (ASP) från oktober 08 till 09 har ökat med 5,3 procent. Eftersom försäljningsvolymen samtidigt har ökat med 9,2 procent betyder det att värdet av halvledarindustrins försäljning har ökat med 15,1 procent.
Future Horizons har tidigare varnat för att halvledarfabrikernas kapacitet, på grund av neddragningar och försenade investeringar, snart ”slår i taket” och därtill finns det inga extra lager att ta till. ”Trots att man nu känner av längre ledtider är det ingen som vi talat med som tror på vad fakta visar” konstaterar Malcolm Penn i sin senaste rapport.

 

Comments are closed.