Halvledarindustrin går samman för miljön

Tretton tillverkare av halvledare i Europa lanserar nu ett europeiskt projekt för att ytterligare minska sin energi- och vattenförbrukning med 10 procent. Under det senaste decenniet uppges denna industri redan ha minskat motsvarande förbrukning med hälften.

Projektet, som döpts till ”Semiconductor Industry Leading towards Viable Energy Recovery”, har fått kodnamnet SILVER och har en löptid på 3 år. Projektet syftar till utveckling och utvärdering av innovativa och övergripande strategier för att minska miljöpåverkan från tillverkningsprocesser för halvledare. Projektet ska fokusera på utveckling av innovativa lösningar för att minska vatten- och energiförbrukning, vilket i sin tur också kommer att begränsa växthuseffekten.

– En reducering av förbrukningen av kritiska resurser och, mer allmänt, minska påverkan på miljön tillåter inte bara industrin att möta EU:s policy avseende miljöskydd, säger Francesca Illuzzi, Senior Manager, Environment of Micron Semiconductor Italia och projektkoordinator. Det visar också på vårt engagemang för en hållbar miljö och vår starka övertygelse om att det ger en positiv ekonomisk och social avkastning på medellång sikt.

SILVER är en strävan från ett multi-disciplinärt, pan-europeiskt konsortium som inkluderar halvledarföretag, tillverkare av utrustningar, forskningscentrum och leverantörer av fab informationstjänster. Det leds av Micron Semiconductor Italia och inkluderar Air Liquide Electronics Systems, Alpha San Ignacio Pharma, Consejo Superior de Investigaciones Cientéficas, ASM Europe, SolMateS, TNO, VDL-ETG, IMEC, Micron Technology Italia, ON Semiconductor och STMicroelectronics. Projektet stöds med bidrag från Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Spanien, samt av Eniac Joint Undertaking (JU).

– Medan mikrochips möjliggör energieffektiva lösningar inom alla applikationsområden strävar halvledarindustrin efter att förbättra sin egen påverkan på kritiska resurser och på miljön. SILVER är ett utmärkt exempel på ett innovativt svar på samhälleliga utmaningar genom forskningssamarbete om teknik inom Eniac JU-programmet, säger Andreas Wild, verkställande direktör för Eniac JU i ett pressmeddelande.

Comments are closed.