Hälsovård i ett chip

Analog Devices ”meter-on-a-chip” är utvecklad för att med hög precision utföra exempelvis patient-nära diagnostik, fungera i hälsoprodukter för hem/självtest och som bärbara pulsövervakare vid sport och träning.

Den skalbara enkretsplattformen ADuCM350 kombinerar en 16-bitars noggrann analog ingång (AFE, Analog Front-End), en konfigurerbar omkopplarmatris för flera givare, en vågformsgenerator i hårdvara och en funktion för ”discrete fourier transform”, DFT, med ett bearbetningsundersystem och en programvaruutvecklingsmiljö som följer branschstandard och lägger grund för en komplett utveckling för att ta fram produkter.
Till denna ”meter-on-a-chip” kan både passiva och aktiva givare anslutas för att medge mycket exakta mätningar av fysiologiska data även i närvaro av störningskällor.
ADuCM350 drivs av ett knappcellsbatteri. Ingången 16 bit A/D-omvandlare samplas med 160 kSa/s och har en spänningsreferens med ±0,2 procents noggrannhet. Vågformsgeneratorn innehåller en 12-bitars D/A-omvandlare.
Passiv komplex impedansavkänning på ADuCM350 möjliggör baslinjedetektering och utförlig information om fysiologiska, biologiska och elektrokemiska reaktioner, på nivåer som tidigare inte kunnat nås. Att kunna använda både passiva och aktiva givare är en fördel som kan resultera i högre signalmätningsnoggrannhet. En miljötålig, robust kapacitans-till-digital-omvandlare är inbyggd i kretsen för att kunna användas för hudelektroddetektering och nästa generations elektrokemiska teknik för prov via testremsa.
Kretsen utför automatisk kalibrering för att säkerställa exakta, upprepningsbara mätningar i fält under produktens hela livslängd.
ADuCM350 är kapslad i en 120-stifts CSP-BGA med måtten 7,508×8 mm.

 

Comments are closed.