Hållbar framtid i fokus på S.E.E.

På Showcase Sweden, som är en del av S.E.E. visas exempel på framtidens elektronik. Innovationer inom energi, miljö och äldreomsorg dominerar, vilket visar att elektronik ofta bidrar med lösningarna på behoven inom dessa viktiga fokusområden.


Showcase Sweden har ett tydligt fokus på forskning och utveckling och många av innovationerna som visas har tagits fram av studenter. På Hälsoteknikcentrum vid Halmstads Universitet fokuserar man framförallt på innovationer inom äldreområdet. ”Bike around” är ett försök att motivera demenssjuka att motionera och ska samtidigt hjälpa dem på traven att minnas platser och händelser från sitt förflutna. Med hjälp av Google Streetview och en kupolformad skärm som omger cyklisten, kan hon eller han trampa runt i tidigare kända gatumiljöer och på så sätt väcka minnen till liv. Bike around har redan rönt stor uppmärksamhet vid mässor ibland annat Tokyo, Shanghai, Toronto och Berlin och nu får besökarna på S.E.E. möjlighet att prova cykeln som kan bidra till en förhöjd livskvalitet för demenspatienter.

Uppfinningsrika studenter vid Robotikprogrammet vid Mälardalens Högskola har tagit fram en undervattensrobot som ska användas till att lokalisera gifttunnor i Östersjön. Tunnorna ska sedan tas om hand för att säkra miljön för framtida generationer. Roboten, som går under projektnamnet Naiad, kan även programmeras att söka efter exempelvis drunknade personer eller vrak. I sommar ska teamet tävla med sin robot mot världseliten vid en stor tävling för undervattensrobotar i San Diego. Studenterna försöker även på olika sätt att få upp politikernas ögon för sitt bidrag till att lösa problemet med avfallslokalisering i Östersjön.

Med hjälp av en Volvo C30 Electric visar företaget Chargestorm en mobil snabbladdningsstation, vilken inte är större än att den ryms i en attachéväska.
Stationen är uppkopplad mot en drift- och övervakningsportal som bland annat håller koll på strömförbrukningen och kostnaderna för denna, lagrar statistik och hanterar betalningar. En fördel med den smarta laddningsstationen är att den kan fördela förbrukningen mellan flera fordon, så att nätet inte överbelastas, något som enligt Chargestorm kommer att bli allt viktigare i takt med en växande eldriftsmarknad.

Elektrisk laddning står i fokus även hos företaget Ferroamp som är verksamt inom kraftelektronik. De står nu i startgroparna för att lansera en helt ny typ av energihubb som kombinerar solceller, batteri och elnätet, för att skapa en ekonomiskt och miljömässigt hållbar energilösning för bostäder. Den främsta fördelen med den nya hubben är att energiflödet automatiskt styrs mellan de tre enheterna för att hålla elkostnaden nere. När solen skiner sparas överskottsel i batteriet och under natten, när elpriserna är lägre, laddas el från nätet.

Comments are closed.