120 miljoner till tillämpad matematik

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, beslöt vid sitt styrelsemöte den 3 februari att tilldela sex stycken rambidrag på mellan 17 och 21 miljoner kronor vardera inom forskningsprogrammet Tillämpad matematik.

Programmet ingår i en gemensam satsning på närmare en halv miljard för att stärka svensk matematikforskning som SSF gör tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet.
– Matematik är en väsentlig del i många vetenskaper och tillämpningarna återfinns inom en rad områden, säger Lars Hultman, vd för SSF. Ett bra exempel är bildanalys som används inom medicinsk teknik och materialteknik, men även inom tillverkningsindustrin. Intressant är också det stora inslaget av internationella medsökande denna gång.
Projekten kan bidra till lägre doser röntgen vid undersökningar, optimala egenskaper hos antenner, eller förbättrad förståelse av porösa ämnens uppsugningsförmåga. Flera projekt förstärker och öppnar nya horisonter för livsvetenskaperna, som hur man kan få fram ny information om hjärnvävnad, eller fånga upp egenskaper hos biologiska system, även på cellnivå. Här finns också en utveckling av finita elementmetoden, som arbetar utan grid och bättre kan beskriva komplexa geometrier. Det är en generisk metod som kan komma till god nytta inom svensk tillverknings- och basindustri.
64 ansökningar kom in, 8 eller 12,5 procent hade kvinnlig huvudsökande. Sex projekt beviljades medel, vilket innebär att beviljandegraden är 9,4 procent, (16,7 procent för kvinnor).
Följande projekt och huvudsökande beviljas bidrag, vilka delas ut under kommande femårsperiod:

Ozan Öktem, KTH, får 21 miljoner för projektet "Lågkomplexitetsrekonstruktionsmetoder för medicin"

Mats Gustafsson, Lunds tekniska universitet, får 17 miljoner för projektet "Komplex analys och konvex optimering för elektromagnetisk design"

Aila Särkkä, Chalmers tekniska högskola, får 21 miljoner för projektet "Materialstrukturer genom mikroskop och statistik"

Mats G Larson, Umeå universitet, får 21 miljoner för projektet "Skurna finita element, geometri och designoptimering"

Bernt Wennberg, Chalmers, får 20 miljoner för projektet "Hierarkiska “mixed effects”-modeller av dynamiska system"

Carl-Fredrik Westin, Linköpings universitet får 20 miljoner för projektet "Multidimensionell diffusions-MRI"

Comments are closed.