Hälften saknar kompetens

I veckan presenterade TDC en stor undersökning om digitaliseringen inom offentliga sektorn. Den visar bland annat att nästan hälften, 45 procent, av alla it-beslutsfattare i offentlig sektor saknar tillräcklig kompetens för att ta it-strategiska beslut.

– Undersökningen visar att it-mandatet, antal chefer som tar it-beslut, sprungit från kompetensen, säger Krister Dackland, CIO på TDC Nordic. It-beslut utan tillräcklig kunskap skapar ogenomtänkta it-satsningar och resultatet kan bli både dyrt och långsamt.
Under It-chefens dag, onsdagen 18 maj, presenterade TDC en stor undersökning om digitaliseringen inom offentlig sektor. Undersökningen, gjord av TNS Sifo, visar tre huvudsakliga trender. Och undersökningssvaren avslöjar utmaningar inom alla tre.
Undersökningen visar att det är långtifrån enbart it-chefen som tar it-beslut i offentliga sektorn i dag. Nästan hälften, 47 procent, av samtliga chefer har varit direkt delaktiga i beslut kring it-strategiska frågor. Givet detta blir it-kompetens hos samtliga chefer en nyckelfråga för organisationerna.
Bland alla it-beslutsfattare är det 45 procent som säger sig sakna tillräcklig kompetens för att ta strategiska it-beslut. Bland de nya it-beslutsfattarna (chefer som tar it-beslut, och inte är it-chefer) säger hälften, 51 procent, att de saknar tillräcklig kompetens.
Var fjärde it-chef, 26 procent, upplever sig sakna tillräcklig kompetens att ta it-strategiska beslut.
– Med den stora undersökningen bland företag som vi gjorde 2015 tillsammans med denna inom offentliga sektor har vi i dag en god överblick över utmaningarna med digitaliseringen vad gäller it-kunskapen, säger Krister Dackland, CIO på TDC Nordic.
– Undersökningen visar bland annat att it-mandatet, antal chefer som tar it-beslut, sprungit från kompetensen. It-beslut utan tillräcklig kunskap skapar ogenomtänkta tekniksatsningar. Resultatet kan bli både dyrt och långsamt, alltså tvärtemot grundidén med it-lösningarna.
– Ett sätt att utnyttja digitaliseringen på bästa sätt är att kunskapshöja organisationen, och då främst ledande personer vilka vi kan anta i ökad omfattning kommer att ta it-beslut. Tillsammans med KTH Executive School har vi på TDC därför startat en digitaliseringsutbildning för just dessa chefer. Detta är en väg, men fler måste tas. För om vi verkligen, på allvar, vill utnyttja digitaliseringens möjligheter har vi inget val – vi måste höja it-kompetensen.
Undersökning av offentlig sektor genomfördes i januari 2016 av TNS Sifo genom telefonintervjuer med 250 beslutsfattare på arbetsställen över hela Sverige med mer än 50 anställda
Undersökning av privat sektor genomfördes under juni 2015 av TNS Sifo genom telefonintervjuer med 500 beslutsfattare på arbetsställen över hela Sverige med mer än 50 anställda
Dessa är de senaste, av många, undersökningar TDC gjort om it- och telekombranschen.

Comments are closed.