Gratis konferens med kvalitet

Finns det sådana kreatur? Embedded Conference i Stockholm har vuxit i 9 år och bevisat att det fungerar riktigt bra. Nästa vecka är det dags för premiären i Malmö och då får alla utvecklare av embedded och IoT i Øresundsregionen tillfälle att bekanta sig med konceptet.


Lars Johan Larsson, programansvarig för ECS

Grundtanken är att det finns en utställning i botten som finansierar evenemanget. Att ha möjlighet att bekanta sig med nya leverantörer tillför en extra dimension. Man kan hitta information på Internet idag  inom alla områden som man söker. Man kan fördjupa sig i allt som man tycker är intressant, men det bygger ju på att man ska veta att det finns. På ECS kan man hitta sådant som man definitivt skulle ha fördjupat sig i om man bara hade vetat att det fanns.

Det mesta i konferensen är djupt tekniskt och målgruppen är i första hand utvecklingsingenjörer inom hård och mjukvara för embeddedapplikationer och IoT. Upplägget är gjort så att det ska vara intressant även för utvecklings och produktchefer, marknadsansvariga och företagsledare. Det är många som behöver få en inblick i teknologi och trender, nya produktområden och möjligheter.

Programmet är mycket brett och det finns övergripande sessioner för personer som inte vill fördjupa sig alltför mycket i tekniken. Keynotes kommer till exempel att hålla sig på en högre nivå och rikta in sig på utvecklingen framåt. Stephen Bryant, CTO Telenor Connexion AB, kommer att tala om hur IoT och Big Data förändrar framtiden. Affärsmöjligheter och olika typer av barriärer. Dr Alex Jonsson, Evothings AB beskriver mötet mellan valen och giraffen. I verkligheten handlar det om två industrier som aldrig mötts men som måste lära känna varandra: Mobilindustrin och M2M industrin. Att lära känna varandras natur och industrimässiga krav och önskemål, kan leda till nya verktyg, processer och en ny syn på hur säkerheten kan implementeras.

En annan session som inte dyker ner i tekniska detaljer är ”Find the Money for Electronics Innovation” . VINNOVA presenterar ett antal program som hjälper till att finansiera utveckling inom ICT. Svensk Elektronik talar om "Smartare Elektroniksystem", ett program som syftar till att stärka svensk elektronikindustri till att bli av världsklass. 90 millioner SEK är allokerade för ändamålet och industrin förväntas bidra med samma belopp.

Majoriteten av agendan är naturligtvis djupgående teknisk. Internet of Things är ett spår över två hela dagar och har en betoning på T i IoT. Det finns många konferenser inom IoT men ECS innehåller stora delar som fokusera på just ”Things”, och som är av intresse för utvecklare av embedded; alltså den utrustning som sitter längst ute i näten. Sensorer, givare och andra enheter som innehåller alltmer intelligens. Lågeffekt är ett nyckelord som återkommer i hela sessionen. Det gäller både elektroniklösningar och kommunikationen i sensornätverken. Sessionen täcker allt från kretskonstruktion till nya standards som Bluetooth Smart och dess konkurrenter. Säkerheten i IoT anses av många som något man lägger till på slutet. Det är nog dags att tänka om i den frågan. Sessionen om säkerhet börjar på nivån operativsystem i noderna och fortsätter med funktioner i hårdvara och nya verktyg som underlättar arbetet. IoT  innehåller även en session om Infrastruktur och ett avsnitt med IoT i praktiken; erfarenhet från genomförda projekt.

Programvaruutveckling är nästa tunga del i programmet. Riktigt fördjupande i att få C++ att producera effektiv och säker kod. Utvecklingsmetoder behandlar nya tänkesätt med dataflödet som central funktion. Vi får även se hur man täpper till luckan mellan modeller på systemnivå och fysisk simulering. I programvaruarkitektur får vi bekanta oss med forskning på nya datatyper och hur arkitekturen förändras av nya verktyg och metoder.

I sessionen om programvarusäkerhet har vi samlat en rad ledande internationella experter på området. Det handlar om att producera testbar kod, Modellbaserad och automatiserad test, samt ny standardisering för kontroll av testbar kod.

Detta är några exempel på ett konferensprogram av hög kvalitet. Ta en egen titt på innehållet och se avsnitt om Open Source, Multicore, Hardware design, Small FormFactor Boards och en hel del mera. Kostnadsfritt kan ändå innehålla ett program av världsklass.

Hela programmet finns på http://www.ecs-syd.se/

Comments are closed.