Göteborgs konjunktur mot rekordhöjder

En ny konjunkturrapport från Business Region Göteborg visar fortsatt stark tillväxt. Bygg och fordon driver upp Göteborgsregionens konjunktur till rekordhöjder.

– Det är stora investeringar i forskning och utveckling som gjort Göteborg till en glödhet teknikregion, säger Henrik Einarsson, chef för analys och etablering vid Business Region Göteborg.
Både byggbranschen och företag som på olika sätt arbetar med transportmedel upplever mycket stark högkonjunktur. Det visar en ny konjunkturrapport från Business Region Göteborg som presenteras vid ett lunchseminarium under onsdagen.
– Teknikinvesteringarna i Volvobolagen och i verksamheterna runt Lindholmen Science Park, där bland annat kinesiska bilutvecklaren CEVT finns, eldar på konjunkturen. Produktutveckling ligger bakom exportframgångar som drar med sig hela Sveriges konjunktur uppåt, säger Henrik Einarsson
Våren 2016 noteras ett totalindex på 37 vilket betraktas som den övre delen av starkare konjunktur än normalt. Inför hösten beräknas konjunkturindex till 54, att jämföra med tidigare rekordnotering från hösten 2007 som var 50. Ett index på 40 räknas som högkonjunktur.
Fyra branscher är redan i stark högkonjunktur. Transportmedel noterar konjunkturindex 84. Det är den högsta uppmätta konjunkturen för en enskild bransch hittills under 2000-talet. Branschen är mycket nära att slå i konjunkturtaket (100) redan till hösten. Då förväntas ett index på 90.
Till hösten väntas även byggbranschen nå samma höga nivå, men redan nu ligger bygg på 69.
Även företagstjänster och sällanköpshandel har konjunkturindex över 50 och har förväntningar på kraftiga höjningar.

Comments are closed.