Google förvärvar Motorola Mobility

Google Inc och Motorola Mobility Holdings. meddelade idag att de har ingått ett definitivt avtal enligt vilket Google kommer att förvärva Motorola Mobility för 40 dollar per aktie kontant, eller totalt runt 12,5 miljarder dollar.

Det innebär en premie på 63 procent jämfört med stängningskursen för Motorola Mobilitys aktier från fredagen den 12 augusti, 2011. Transaktionen godkändes enhälligt av styrelserna i de båda bolagen.

Förvärvet av Motorola Mobility kommer att öka konkurrensen på mobila datorer. Motorola Mobility kommer att förbli en licenstagare av Android och bli ett separat företag, enligt ett pressmeddelande..

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive myndighetsgodkännande i USA, EU med flera och ett godkännande av Motorola Mobilitys aktieägare. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av 2011 eller i början av 2012.

Comments are closed.