Genombrottsorder i Kina för Conemtech

Conemtech AB och Datang Telecom Technology Co. Ltd. (DTT) meddelar att de vunnit en order där tillverkaren av telekomutrustning I Kina, DTT, kommer tillverka och leverera IEEE 1588-utrustning till operatören China Mobile.

Den första leveransen ska ske nästa månad och innebär ett kommersiellt och tekniskt genombrott för produkter som synkroniserar paketförmedlade nätverk, för både DTT och det Stockholmsbaserade halvledar- och inbyggnadsföretaget Conemtech AB.

IEEE 1588-2008 heter den senaste standarden för synkronisering av den nya generationens mobila nätverk. Standardens beskriver en hierarkisk ”master-slave”-arkitektur för klockdistribution.

Med hjälp av tekniken distribueras information om tid och frekvens från en masterklocka som synkroniseras av en referenstid-källa, till exempel från något globalt navigationssatellitsystem såsom GPS eller det kinesiska systemet Beidou. I stora system kommer även slavklockor att användas i en kombination av nätverks- och satellitbaserade teknologier eller lokala oscillatorer med hög noggrannhet som kommer att fungera som ett komplement och backup vid signalbortfall.

IEEE 1588-tekniken avser sådan här synkronisering till lägsta kostnad. Ett kraftigt synkroniserat nätverk ger ökad kapacitet och QoS då det tillåter högre samtalskapacitet och databandbredd. IEEE 1588 ger också kortare väntetider för den enskilda abonnenten och färre förlorade samtal när man rör sig mellan cellerna i systemet.

Framgången för Conemtech kommer efter en rad utveckling-iterationer och omfattande tester i operatörens nät. Det slutliga systemet uppfyller operatörens krav, som har anpassat den världsomspännande standarden för de villkor och särskilda krav som finns på den kinesiska marknaden. En version av systemet kommer också att inriktas på att synkronisera det kinesiska elnätet.

– Den här ordern är vår viktigaste bedrift hittills och är resultatet av två huvudsakliga utvecklingar: Å ena sidan är det ett bevis på att våra mikroprocessorer och miniatyriserade system håller världsklass och å andra sidan att IEEE 1588-tekniken har nått ett kritiskt mognadsläge. Jag förväntar mig att andra kunder kommer att följa efter nu när en stor operatör har visat vägen. Vi ser nu en begynnande trend där den traditionella SDH-synkroniseringen fasas ut, när de nya paketnätverkens kapacitet installeras för att hantera den ökande trafiken från smarttelefoner och andra mobila bredbandsenheter, säger Conemtech CEO Ola Andersson.

Conemtech gick in på den kinesiska marknaden under 2008 genom ett partnerskap med det Hongkong-baserade företaget Array Asia. Sedan dess har Conemtech etablerat så kallade ”design-in”-partners runt om i Asien och riktar primärt in sig mot kunder med telekom- och elnätstillämpningar.

Comments are closed.