Genombrott för Aqeri i Turkiet

Aqeri uppger sig ha lyckats med sin föresats att nå ett marknadsgenombrott i Turkiet där kontrakt nu har tecknats på knappt 1 miljon kronor med ett försvarsföretag avseende stryktålig kommunikationsutrustning som kommer att ingå i ett system för obemannade flygfarkoster, (UAV:er).

Leveranserna kommer att genomföras under första kvartalet 2013. Aqeri uppges sedan 2010 bearbetat den turkiska marknaden och har en lokal partner i Ankara, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.