Gen3 lanserar AutoSIR 2 och AutoCAF 2

Gen3 Systems har nyligen introducerat de nya AutoSIR 2 och AutoCAF 2, samt DC NANO-systemet inom området dopplackning. Både ytisolation, resistans och CAF-testtekniker är relativt nya metoder för bestämning av produktens tillförlitlighet.

AutoSIR 2 är ett testsystem som mäter förändringar i ytisolationsresistansen. Med AutoSIR 2-systemet introduceras en dramatisk förbättring jämfört med existerande SIR-tester. Med dess skärmade mätelektronik erhålls state-of-the-art resistansmätnoggrannhet upp till 1014 ohm. Ett AutoSIR-chassi kan bestyckas med 1 till 16 mätkort.
AutoCAF 2 Conductive Anodic Filament övervakningssystem mäter påverkan av sub-surface elektrokemiska reaktioner. Conductive Anodic Filament (CAF)-fel är kopparkorrosion inne i ett mönsterkort. AutoCAF 2 kan utföra upp till 256 individuella mätningar i miljöer med hög fuktighet och temperatur, i enlighet med IPC-TM-650 2.6.25 Test Method & IPC 9691 CAF Test Users Guide.

 

Comments are closed.