Gemensam standard för Smart-TV

Philips, LG, Sharp och Toshiba lanserar i dag en gemensam öppen plattform för Smart TV-appar under namnet Smart TV Alliance.

På marknaden för Smart TV har hittills varje enskild TV-tillverkare haft sin egen plattform. Men genom Smart TV Alliance skapas en ny standard för TV-appar. Redan i juni månad kommer apputvecklare att få tillgång till utvecklarverktygen till den nya plattformen.
Plattformen baseras på HTML5, en öppen standard för webb och appar. Även om de olika medverkande TV-tillverkarna idag har sina egna lösningar kommer man att med den nya öppna plattformen erbjuda en gemensam lösning parallellt med den plattform respektive tillverkare utvecklat tidigare.

Comments are closed.