GateHouse gör BGAN-radio åt Inmarsat

Det danska företaget GateHouse, specialist på teknisk mjukvara för avancerade kommunikationssystem för satelliter, satellitspårning och säkerhetssystem, har utvecklat ett program för programvarustyrd radio (SDR) tillsammans med Inmarsat.

GateHouse har startat ett program för att göra prototyper till en SDR-implementering av BGAN. Programmet stöds av Inmarsat.
Syftet är att med SDR kunna stödja flera standarder för satellitkommuunikation med bara en terminal. Därmed kan man förenkla hårdvaran. Dessutom vill man demonstrera att användarterminalen för Inmarsat BGAN (Broadband Global Area Network) kan implementeras som programvara i kommersiellt tillgängliga SDR-plattformar. Den terminal man åstadkommer, kommer att uppfylla specifikationen för Software Communications Architecture (SCA).
BGAN är ett satellitbaserat nätverk som drivs av Inmarsat och som ger bredbandsåtkomst över hela världen. Användarna kan få datakommunikation med 432 kbit/s och samtidigt möjlighet till telefonsamtal.
Utvecklingen av SCA leds av US Department of Defense (DoD) som vill minska beroendet av hård- och mjukvarukomponenter.
I projektet deltar Spectrum Signal Processing (tillhörande Vecima Network Inc)) med sin rekonfigurerbara kommunikationsplattform flexComm SDR-4000.
GateHouse kommer att ta denna plattform och i den implementera Inmarsat BGAN Class 10 för landmobil terminalkapacitet.
Detta kommer att bli den första plattformen för Inmarsat BGAN, såväl vad gäller det fysiska lagret som protokollstacken. Med denna plattform kommer man också att kunna skapa unika produkter och militära lösningar.

 

Comments are closed.