Gassensorer för armband

Armbandstillverkaren HiCling använder de energisnåla gassensorerna CCS801 och CCS803 från ams för att mäta luftkvalitet och alkoholhalt.

08ams02

 

Gassensorn kan detektera mycket låga nivåer av de flyktiga organiska ämnen (VOC) som finns i inomhusluft. I Cling VOC-armbandet används mätningarna för att indikera luftkvalitet direkt på armbandet. Armbandet kan också mäta alkoholhalt, via den integrerade CC803-sensorn, som känner av etanol i utandningsluften.
CC8xx-sensorerna är CMOS-baserade och mycket små. Till sensorerna finns mjukvarubibliotek med algoritmer för Android-telefoner och data kan enkelt kopplas till portabla enheter.
– Vi är mycket nöjda med att våra sensorer används i fitness-armbandet Cling VOC, säger Paul Wilson, marknadsansvarig för miljösensorer hos ams. Koldioxidnivå, lukter, rök och andra luftburna substanser kan ha en stor inverkan på människors komfort och produktivitet, så det är viktigt att kunna mäta nivåerna på ett objektivt sätt.

Comments are closed.