Ganesh Moorthy till toppen för Microchip

Microchip Technology har utnämnt Ganesh Moorthy till President och COO. Ganesh Moorthy kommer att rapportera direkt till Steve Sanghi, CEO och styrelseordförande för företaget.

Ganesh Moorthy blev 2001 chef för Microchips division för 8-bits enkapseldatorer. Sedan dess har han fått utökade befattningar och han utnämndes 2009 till COO för hela företaget.
– Jag har känt Ganesh i 35 år och anställde honom 1981 till Intel direkt från universitetet, säger Steve Sanghi. Efter att han varit 19 år hos Intel lyckades jag locka över honom till Microchip och han har i flera år arbetat som min närmaste man.
– Microchips köp av Atmel är ett stort steg för företaget och jag behöver få mer tid att utveckla den nya organisationen. Ganesh och jag kommer gemensamt att hantera konsolideringen av de bägge företagen.
Microchip presenterade också det finansiella resultatet för senaste kvartalet. Omsättningen uppgick till 552 miljoner dollar nettovinsten blev 138,4 miljoner dollar.

Comments are closed.