Fyllnadsmateral som avleder värme

Aavid Thermalloy har släppt tre nya produktlinjer gapfyllnadsmaterial som har utmärkta termiska ledningsförmågor med en konduktivitet på upp  till 13,2 watt per meter Kelvin och som även kan minska EMI och skydda mot vibrationer.

De nya termiska gränssnittsmaterialen är uppdelade i tre produktlinjer med namnen SuperThermal, SoftFlex, och WaveBlocker. De är avsedda att öka prestanda och kapacitet hos olika elektronikkonstruktioner och stödja specifika krav i olika tillämpningar.

SuperThermal har en termisk konduktivitet på upp till 13,2 watt per meter Kelvin, vilket Aavid hävdar är branschens högsta, och genom att använda den här typen av kuddar kan de termiska lösningarna göras mindre eller så kan konstruktionens prestanda höjas utan vare sig vikt- eller volymökning.

SoftFlex består av 5 olika material med varierande elasticitet, konduktivitet, dämpande förmåga och foglighet. produkterna är avsedda för konstruktioner där till exempel komponenthöjden varierar, kretskortet är hårt belastat eller utsatt för chock och vibrationer.

Den tredje produktlinjen heter WaveBlocker. Produkterna har här en hög electromagnetisk permeabilitet som dämpar elektromagnetisk interferens (EMI) och kan användas i radio, ljud och testutrustningar samt inom ett stort antal militära och flygindustriella tillämpningar.

Alla tre produktlinjerna erbjuds i olika tjocklekar och storlekar med flera typer av vidhäftning och kan även fås tillklippta för kundens specifika tillämpning.

Comments are closed.