Fusionsavtal mellan PSI och CashGuard.

Styrelserna i de båda bolagen föreslår samgående och bildar PSI Group ASA med 390 anställda och en omsättning på cirka 700 miljoner kronor.   Huvudkontoret kommer att ligga i Norge och de enskilda varumärkena för kontanthantering inom detaljhandel behålls. Styrelserna avser att utarbeta detaljplan för fusionen till bolagsstämmorna i juni, för godkännande och genomförande under augusti.

Fusionen förväntas förutom synergieffekter ge bolagen nödvändig storlek och styrka att expandera verksamheten internationellt.

CashGuard utvecklar produkter inom kontanthantering och logistik och har idag cirka 180 anställda och omsatte 387 miljoner kronor under 2007.

PSI Group är ett norskt företag som till största delen ägs av familjen Pinås med 500 anställda varav PSI Antonson som ligger i Mölndal  som ägs helt av PSI Group har 130 anställda med omsättning på cirka 250 miljoner.

 PSI Antonson säljer utrustning för packning, vägning och prismärkning.

Comments are closed.