Freescale fortsätter minska kostnader

Nettoförsäljningen sjönk kraftigt under första kvartalet. Men företagets styrelseordförande och vd, Rich Beyer, menar att rekonstruktionen av företaget går enligt planerna och att den finansiella ställningen stärkts.

Under första kvartalet 2009 hamnade nettoförsäljningen på 840 miljoner dollar, jämfört med 940 miljoner dollar samma kvartal förra året. Det innebär en nedgång på 40 procent, eller 11 procent vid en jämförelse med fjärde kvartalet 2008. Om man exkluderar försäljningen från gruppen från mobiltelefonkretsar, som man nyligen beslöt att sälja, var nedgången 31 procent relativt Q1 2008 och 15 procent relativt Q4 2008.
Tack vare en omläggning av lånen har skulderna kunnat sänkas med 1,9 miljarder dollar vilket också har lett till att räntekostnaderna kunnat minskas med 140 miljoner dollar årligen.
Ser vi till område för område gav försäljningen 2009 (2008) följande:
Mikrodatorkretsar 246 (458) miljoner dollar.
RF, analog och sensorer 184 (259) miljoner dollar.
Nätverks- och multimediakretsar 228 (269) miljoner dollar.
Kretsar för mobiltelefoni 95 (318) miljoner dollar.
Annan nettoförsäljning 87 (101) miljoner dollar.
Beslut har tagits att avveckla halvledarproduktion på 150 mm (6") wafer. Fabriken i Sendai, Japan, stängs och diskussion med personalen i Tolouse har inletts. Åtgärderna väntas vara genomförda 2011.

Comments are closed.