Freescale fordonssatsar i Kina

Freescale Semiconductor och Chery Automobile Co Ltd skall tillsammans utveckla fordonselektronik i Kina.

Företagen kommer att bygga upp ett gemensamt lab i Kina. Dessutom skall de i samverkan utveckla såväl kisel som mjukvaru- och systemlösningar för fordon för kinesiska marknaden och för exportmarknader.
Freescale och Chery har tillsammans fört en intensiv utveckling av styrsystem för kraftöverföring och motor. Projekten bygger i många fall på Freescales mikrodatorkrets S12XE.
Den kinesiska bilmarknaden är idag världens näst största, efter USA. Förra året producerade Kina 8,8 miljoner fordon, varav 413 500 exporterades.

Comments are closed.