Från UML till SystemC

ESL-företaget CoFluent Design och modelleringsföretaget No Magic, Inc har integrerat sina mjukvarumiljöer för UML och SystemC. Det innebär att UML-modeller kan konverteras till exekverbar SystemC-kod.

Genom att kombinera No Magics SysML (System Modeling Language) och MARTE-profilen (Modeling and Analysis for Real-Time and Embedded Systems) kan man beskriva modeller av realtidsapplikationer och representera dem på multiprocessor/multicore-plattformar.

Comments are closed.