Från hantverk till rationell produktion

Medicinteknikföretaget CathPrint inleder samarbete med M Dialysis för att vidareutveckla en av deras katetrar. Målet är att integrera elektronik i medicinsk utrustning på ett mera rationellt sätt.

Samarbetet kommer att leda till bättre och förenklad övervakning av svårt sjuka patienter under och efter operation. M Dialysis är världsledande inom området klinisk mikrodialys och genom samarbetet räknar de med att ytterligare befästa sin position.
CathPrint har kontrakterats för att under ca ett år vidareutveckla en av M Dialysis katetrar och att producera en nyckelkomponent i densamma.
– Uppdraget är mycket viktigt för oss och representerar ett stort steg framåt för att förbättra vårt erbjudande, säger Olof Nord, VD på M Dialysis.
– Vi ser fram emot att utveckla nya produkter som kan förbättra sjukvården och säkerheten för patienter. M Dialysis är ett innovativt företag som befinner sig i teknikens framkant, och med tanke på starka ställning på marknaden och förväntade kraftiga expansion är detta en mycket intressant affär för oss, säger Bengt Källbäck, VD och grundare av CathPrint.
CathPrint som bildades 2006 erbjuder sin teknik, CathPrint, till företag som producerar endoskop eller katetrar som innehåller sensorer och elektroder. Tekniken är baserad på rationella produktionsmetoder inom elektronikproduktion, i motsats till dagens produktion som i stor utsträckning är ”avancerat hantverk under mikroskop”. Detta betyder att CathPrint ger möjlighet till mer avancerade katetrar till lägre kostnad än existerande produkter.

Comments are closed.