Från fyrverkeri till skogsmaskiner

Seismisk mätning, stamcellsforskning, släggkastning, fyrverkeristyrning, energioptimering och styrning av elektriska hyrcyklar. Årets nominerade till Swedish Embedded Award har en minst lika stor bredd som vanligt och både företagsbidragen och studentbidragen håller en mycket hög klass.


Vito Di Fonzos forskningsgrupp på Chalmers behövde ett avancerat beröringsfritt mät- och styrsystem för stamcellsforskning och organingenjörskonst. Gruppen utvecklade systemet på mindre än sex månader.

 

Det stod klart på presskonferensen i går hos Branschorganisationen Svensk Elektronik. Där visades alla de nominerade bidragen till Swedish Embedded Award och där presenterades årets upplaga av Embedded Conference Scandinavia. Nytt för i år är att konferensen hålls på Kistamässan och att tidpunkten är lite senare än vanligt (5-6 november). Prisutdelningen sker som vanligt på kvällen första dagen (5 november i år) och priset ut i tre kategorier: Enterprise, Student och Micro/nano. Mikro/nano-priset går till det bästa nominerade bidraget (företag eller student) som använder mikro/nano-teknik.

Årets nominerade bidrag i Enterprise Category:

ABEM Terraloc PRO
ABEM Instruments AB (produktägare), Tritech Technology AB (utvecklingspartner)

ABEM Terraloc Pro är ett bärbart seismiskt instrument med mycket brett användningsområde. Det kan användas för allt från mikroseismisk undersökning av betongstrukturer till att mäta egenskaper och tjocklek hos jordskorpan.


Fredrik Nyqvist, ABEM Instruments AB, och Jonny Johansson, Tritech Technology AB

Fire Control G2
Vinnter AB

Visuella effekter blir en allt viktigare del av evenemang, men kopplingen mellan belysning och andra typer av effekter är sällan bra nog. Fire Control G2 från Vinnter AB tar ett helhetsgrepp på alla effekter och låter en och samma anläggning styra belysning, pyroteknik, gasoleldar, lasrar och rökmaskiner. Upp till 16 000 utgångar kan styras via kabel eller radio och systemet har ett lättanvänt grafikgränssnitt för att ge bra överblick. Styrsystemet är baserat på en ARM-processor med höga grafikprestanda för att klara också mycket avancerade event.


Isak Styf är projektledare för Fire Control G2.

Forester
Dasa Control Systems AB

Forester är ett så kallat apterings- och styrsystem till skogsmaskiner och då främst till skördare. Systemet har ett avancerat, men lättanvänt, grafiskt gränssnitt där föraren av skogsmaskinen kan styra avverkningen för att få optimalt utbyte till sågverk eller massaindustri. Systemet kan anpassas inom vida gränser, för olika tillverkare av skogsmaskiner och för individuella krav hos förare.


Det grafiska gränssnittet gör det möjligt att styra och optimera avverkningen snabbt och effektivt redan i skördaren.

e-athletics
firma Kjell Bystedt

Kjell Bystedt har en bakgrund som elitsläggkastare och såg tidigt vilka möjligheter som finns att förbättra kasttekniken om man kan mäta acceleration och hastighet i realtid. Han fick kontakt med Athar Nadeem Ahmed, som redan 2011 nominerades till studentpriset för sitt gyrobaserade mätsystem för fotboll, eBoll. Tillsammans har de bägge utvecklat en elektronikenhet med sensorer och radio, som mäter och sänder mätvärden i realtid under kastet vid släggkastning. Systemet kan analysera rotations- eller rörelseparametrar som acceleration, rörelseriktning och läge. Tekniken kan användas inom i stort sett alla idrottsgrenar "utom möjligen schack".


Kjell Bystedt och Athar Nadeem Ahmed visar hur elektronikenheten passar in i släggan

Scypho
ATC Industrial Group AB

Scypho är ett självlärande system för styrning av inomhusklimat i villor. Det består av en gateway som ansluts mellan villans värmesystem och Internet och programvara för att optimera energiåtgången i realtid utifrån pris eller andra parametrar. Sättet som Scypho ansluts till villans värmesystem är patenterat och innebär möjlighet att ansluta i princip alla typer och fabrikat av värmepannor.


Hårdvarudelen av Scypho kopplas in på sensorledningen till vilket värmesystem som helst

Årets nominerade bidrag i Student Category är:

Embedded Message Relay Client
Patrik Huss, Niklas Wigertz, Linköpings universitet, Campus Norrköping

Embedded Message Relay Client är tänkt att lösa ett grundläggande problem med konceptet Internet of things /sakernas Internet. Vad som krävs är en brygga mellan sensornätverk och andra enheter på andra sidan Internet som tar alla meddelanden, oberoende av protokoll, och skickar dem till rätt destination. Embedded Message Relay Client mellanlagrar dessutom meddelanden på ett säkert sätt och låter inte informationen försvinna förrän nästa nivå har skickat ett kvitto på att allt är klart.


Litet format och extremt låg effektförbrukning är två viktiga parametrar för Embedded Message Relay Client

FlowGoLow
Oskar Kurtti, Jonas Halili, Halmstad Högskola

FlowGoLow ger möjlighet att styra olika elanvändare i hemmet för att undvika onödig standbyförbrukning eller dra fördel av elprisets variationer under dygnet. Systemet ger enkel överblick och kontroll över elanvändningen i hemmet, oberoende av var man befinner sig i världen.


Oskar Kurtti (tv) och Jonas Halili visar webgränssnitt via handdator och fysisk anslutning via fjärrstyrda eluttag

Låsanordning med induktiv laddning för elcyklar
Josefin Ovenmark, Simon Måbrink, Halmstad Högskola, examensarbete på företaget OC Off Course

Josefin Ovenmark och Simon Måbrink har gjort ett examensarbete på företaget OC Off Course. I projektet har de utvecklat en prototyp på en låsanordning med induktiv laddning för elcyklar. Låsanordningen låser automatiskt fast elcykeln och laddar batteriet med tillräcklig ström för att klara en laddtid på ca nio timmar.
Systemets primärsida består av ett cykelställ innehållande låsmekanism, sensorer och primärspolar för den induktiva energiöverföringen. Sekundärsidan är placerad på cykeln och innehåller cykeldelen av låsanordningen och sekundärspolar för den induktiva energiöverföringen.


Elcykelns batteri laddas induktivt när cykeln låses fast i stället.

Radiomodul för kommunikation i frekvensbanden 433/868/915 MHz
Mikael Hygren, Martin Daghl, Chalmers Tekniska högskola

Radiokommunikation för apparater sker oftast på den gemensamma fria frekvensen, 2.4 GHz. Men 2,4 GHz-bandet innehåller mycket datatrafik och ger dålig räckvidd.
Genom att istället använda något av 433/868/915 MHz-banden får man en lösning med bättre räckvidd som ändå fungerar i hela världen. Problemet är bara att reglerna varierar kraftigt mellan olika länder, vilket hittills krävt olika hård- och mjukvara. Med den här lösningen används samma modul och en enda generell mjukvara för alla olika länder. Räckvidden för modulen ligger mellan 1 och 3 km.


– Samma modul kan användas överallt, säger Mikael Hygren

Venus Sensing and Controlling System
Vito Di Fonzo, Shwan Clyako, Chalmers University of Technology

Transplantationstekniken utvecklas mycket snabbt och med hjälp av stamceller är det möjligt att modifiera och tillverka organ på ett sätt som verkar omöjligt. Ett av problemen är att kunna göra kontinuerlig beröringsfri mätning och styrning av nyckelparametrarna i flera veckor i taget. Här tvingades forskningsgruppen ta fram egen teknik, eftersom inget fanns tillgängligt som gick att använda. Systemet mäter beröringsfritt parametrar som pH, syrehalt, koldioxidhalt och temperatur i vätskor och kan användas för arbete med biologisk vävnad och organ.


– Vi tog fram mät- och styrutrustningen på bara sex månader, säger Vito Di Fonzo, forskare på Chalmers

Comments are closed.