Från CAN 2.0 till CAN FD

Ett samarbete mellan Kvaser AB och Microchip innebär att Microchip får tillgång till Kvasers CAN FD-lösning.

CAN FD är en utvidgning av CAN-protokollet (ISO 11898-1) för att klara högre bandbreddskrav i fordonsnät. CAN FD ger både högre hastighet och större datapaket.
Microchip kommer att integrera IP med både CAN och CAN FD från Kvaser i sina fordons- och industriprodukter. De bägge företagen kommer också gemensamt att testa och vidareutveckla Kvasers CAN FD-teknik.
– Det här är ett mycket bra bevis på att vi gjort ett bra arbete med CAN FD, säger Kvaserchefen Lars-Berno Fredriksson. Vi var ett av de första företagen i CAN-ekosystemet och vi använder vårt kunnande för att stödja nya utvecklingar som CAN FD.
Microchip demonstrerar prover på styrenheter med CAN FD på CAN-konferensen i Wien som pågår just nu. Microchip ser en övergång till CAN FD under de närmaste åren.

Comments are closed.