Framtidens forskningsledare vid Mälardalens högskola

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har utnämnt forskaren Thomas Nolte, 33, vid Mälardalens högskola, till den prestigefyllda titeln Framtidens forskningsledare. Prispengarna på 10 miljoner kronor ger honom möjlighet att stärka sin forskargrupp inom inbyggda datorsystem.

 

Samtidigt sägs utmärkelsen tydligt placera Mälardalens högskola på både den nationella och internationella kartan över excellent forskning. Framtidens forskningsledare utses bara vart tredje år och under de totalt fyra omgångar som utnämningarna gjorts hittills är Thomas Nolte från Mälardalens högskola den förste vid en högskola som fått utmärkelsen.

– Jag blev verkligen glatt överraskad! Det känns väldigt ärofyllt, och jag tror att beviljandet av mig kan öppna upp dörrar för andra kompetenta kollegor över hela Mälardalens högskola att få framtida prestigefulla anslag, säger Thomas Nolte.

Av 160 unga forskare (merparten från exempelvis Karolinska institutet, Uppsala och Lunds universitet) som ansökte till programmet Framtidens forskningsledare, gick drygt 60 vidare för granskning av en internationell expertkommitté. Därefter följde intervjuer med rekryterare, ledarskapsutvecklare och forskningsledare innan 18 forskare slutligen valdes ut. Dessa 18 bedöms ha särskilda förutsättningar att bli ledande forskare, och deras forskning håller högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges konkurrenskraft.

Västeråsaren Thomas Nolte, från början student i datateknik på Mälardalens högskola, är idag verksam inom högskolans forskningsprofil Mälardalen Real-Time Research Centre, MRTC. Han leder en egen forskargrupp med fokus på inbyggda datorsystem, som finns i produkter som mobiltelefoner, bilar och flygplan.

– Vi arbetar med att förutse beteendet hos de här systemen, så man vet om de kommer att fungera korrekt och hur lång tid som behövs för att utföra olika funktioner. En bil, till exempel, innehåller upp till 100 olika datorer, och i händelse av en bilolycka är det viktigt att man i förväg har kunnat säkerställa att airbagen inte bara kommer att utlösas utan även i exakt rätt ögonblick, berättar Thomas.

För de tio miljonerna, som han nu får från Stiftelsen för Strategisk Forskning under en femårsperiod, ska han anställa fler doktorander till sin forskargrupp, och fortsätta producera högkvalitativ forskning till nytta för samhället. Utnämningen till Framtidens forskningsledare innebär även tillgång till ett helt nytt nätverk med andra toppforskare samt en ledarskapsutbildning.

– Mitt mål är att inom några år bli en etablerad ledare för ett framgångsrikt forskningscenter. Jag vill skapa en trygg och stödjande forskningsmiljö där varje individ uppmuntras att specialisera sig inom sitt eget intresseområde, och där vi tillsammans blir ett vinnande lag, säger Thomas Nolte.

Comments are closed.