Fortsatt god efterfrågan på halvledare

Komponentdistributörerna i Europa har nu haft en bra försäljning i mer än två år, oberoende av ekonomisk turbulens. De valutaeffekter som påverkade tillväxten under 2015 ser också ut att ha reducerats till normala nivåer. Totalt sett innebär det enligt DMASS en tillväxt på 8,4 procent från första kvartalet 2015 till första kvartalet 2016. Men de nordiska länderna minskar.

 

Första kvartalet 2016 slutade med en rekordförsäljning på 1,93 miljarder Euro och Georg Steinberger, ordförande för DMASS ser en fortsatt stabil marknad i Europa.
– Vi har just nu en mycket stabil marknad, utan större valutafriktioner och liten påverkan från den svagare kinesiska marknaden. Första kvartalet i år slutade överraskande bra, med 8,4 procents tillväxt. Det kan betraktas som normalt efter förra årets tvåsiffriga tillväxt. Orderläget gör att vi väntar ett starkt första halvår 2016.
Italien och Tyskland, de två största regionerna inom DMASS, visade mycket bra resultat. Tyskland slutade första kvartalet med 11,7 procents tillväxt och 606 miljoner Euro. Italien ökade hela 19,9 procent, till 198 Euro. Östeuropa fortsatte sin långsiktiga tillväxt och växte med 15,3 procent till 265 miljoner Euro (Ryssland är inte medräknad).
Storbritanniens valutaproblem innebar en minskning med 0,4 procent, till 147 miljoner Euro, medan Frankrike växte med 4,6 procent, till 144 miljoner Euro. Det sämsta resultatet kom från de nordiska länderna, med en nedgång på 7,7 procent, till 163 miljoner Euro.
På produktsidan fanns bästa tillväxten hos sensorer (16 %), optokomponenter (15,5 %), mikroprocessorer/MOS-logik (10,2 %) och standardlogik tvåsiffrig tillväxt. Det största området, analoga komponenter, växte med 8,7 procent , till 579 miljoner Euro. Programmerbar logik visade ingen tillväxt, utan stannade på 140 miljoner Euro. Också diskreta komponenter (1,4 %) och kraftkomponenter (3,1 %) utvecklades sämre än genomsnittet.

Comments are closed.