Första Trust&GO Wi-Fi-modulen

Microchip lanserar nu sin första Wi-Fi-modul med företagets Trust&GO-baserade unika, verifierbara identitet.

WFI32E01PC är en Trust&GO-säkrad plattform-baserad Wi-Fi-styrkretsmodul som är avsedd för moln-plattformar. Modulen är kompatibel med specifikationen från Wi-Fi Alliance (WFA) och fullt certifierad av FCC, IC och RED.

– Antalet attacker ökar och traditionell programvarubaserad datakryptering är inte längre tillräcklig för att skydda de data som sänds, säger Steve Caldwell, vice ordförande för Microchips affärsenhet för trådlösa lösningar. Kretsarna behöver en maskinkodad, verifierbar, betrodd identitet för att säkert ansluta till molnet. Detta är den första säkra, förbestämda styrkretsen med Wi-Fi som levereras direkt från fabriken eller via distribution.

Utöver industritillämpningarna är WFI32E01PC utformad för hemautomation, datorer och konsumentutrustning.

WFI32E01PC-I levereras i en 54-bens SMD, 24,5 x 20,5 x 2,5 mm.

Comments are closed.