Först med trådlös elbilsladdning

Vattenfall uppger att de, tillsammans med sina partners, är först i Europa med att demonstrera och utvärdera trådlös laddning av elbilar i större skala. Totalt ingår 20 elbilar i ett pilotprojekt under 2015.

Under 2015 kommer trådlös laddning med induktionsteknik installeras i totalt 20 elbilar placerade i Göteborg, Stockholm och hos Vattenfall för att användas, demonstreras och utvärderas under cirka ett års tid.

– Med detta samarbetsprojekt tar vi ett steg mot en mycket bekväm användning av elbilar. Laddsladden kan upplevas som ett hinder för elbilsköparen, men tanken är att den trådlösa tekniken ska undanröja detta. Den praktiska nyttan i vardagen är i fokus, säger Karl Bergman, Forskningschef vid Vattenfall.

Samarbetet, med finansiellt stöd från Energimyndigheten, sker inom ramen för forskningsprojektet WiCh, med parterna Vattenfall, forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT, Gatubolaget i Göteborg, Stockholms Stad, Strålsäkerhetsmyndigheten och Test Site Sweden på Lindholmen Science Park. Projektet är först i Europa med att låta vanliga användare få testa trådlös laddning.

– Vi tog initiativet för att vi vill driva på utvecklingen av laddtekniken och förhoppningsvis möjliggöra framtagandet av en standard för den europeiska marknaden där vi kan vara med och leverera en prisvärd och praktisk produkt, säger Karl Bergman.

Samarbetsprojektet kommer även belysa hur tekniken fungerar under svenska förhållanden, med exempelvis kyla och snö. Elbilarna kommer huvudsakligen att gå i kommunal verksamhet och en målsättning är att få svar på viktiga frågeställningar kring teknik och beteenden i denna användargrupp.

Comments are closed.