Forskningsmiljoner till inbyggda system

Under slutet av förra veckan fick Mälardalens högskola det positiva beskedet att fyra nya forskningsprojekt tillsammans beviljats cirka 15 miljoner kronor i finansiering från KK-stiftelsen. Projekten återfinns inom inbyggda system, fordonsteknik, undervattensteknik och innovationsledning.

KK-stiftelsen, stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, delade ut nära 60 miljoner kronor till forskning med näringslivet och Mälardalens högskola fick den högsta tilldelningen. De samverkade företagen i Mälardalens högskolas forskningsprojekt bidrar med lika mycket pengar som KK-stiftelsen, så den totala forskningssatsningen är cirka 30 miljoner kronor. Tack vare detta forskningsbidrag menar Mälardalens högskola att de ytterligare stärker sin spetsforskning inom inbyggda system.

Projektet inom innovation, Tjänsteinnovationsledning för globala industriföretag (SIMGIC) tilldelades cirka 4,6 miljoner kronor. Forskningsprojektet handlar om att ta fram nya och effektivare metoder för servicemöjligheter i tjänsteinnovation hos samarbetsföretagen Ericsson och ABB.

– Eftersom marginalerna i produktionen hos många stora tekniska företag blir lägre finns det ett behov av att förbättra effektiviteten i tjänsteinnovationen istället. Syftet är att snabbare och bättre identifiera, utveckla och utnyttja tjänstemöjligheter så att företagen i slutändan kan öka sin internationella konkurrenskraft, säger Erik Lindhult, universitetslektor i företagsekonomi på Mälardalens högskola och huvudsökande till SIMGIC.

KK-stiftelsen beviljade nära 4,5 miljoner kronor för projektet Prestandabevarande multicore schemaläggning (PPMsched). Detta är ett forskningsprojekt inom inbyggda system som Mälardalens högskola driver i samarbete med Enea och Ericsson, som handlar om att ta fram nya tekniker för flerkärniga moderna datorer. Genom projektet kommer man att ta fram en teknisk lösning som gör det möjligt att köra många olika program samtidigt utan att de konkurrerar med varandra om minnet, vilket gör datorn snabbare och säkrare. Mjukvaran kommer först att testas hos Ericsson men metoderna kommer så småningom även kunna tillämpas på andra industrier såsom flyg- och fordonsindustrin samt företag som ABB, Volvo, Ericsson och Scania.

– Företagens nytta med projektet är att kunna använda hårdvaran i moderna datorer på ett bättre sätt. Den nya mjukvaran kommer att bli billigare och effektivare, vilket stärker konkurrenskraften, säger Thomas Nolte, professor i datavetenskap på Mälardalens högskola och huvudsökande till PPMsched.

Funktions- och exekveringsmodeller i moderna mjukvaruarkitekturer för fordon (Femmva) är ett forskningsprojekt inom mjukvaruutveckling som tilldelades cirka 4,2 miljoner kronor. Syftet är att ta fram ny teknik för att sammankoppla de många olika modellerings- och programmeringsspråk som används vid utveckling av moderna fordon. Tack vare det nya verktyget kommer mjukvaruutvecklingen bli effektivare, vilket innebär att företagen snabbare kan få ut sina produkter på marknaden.

– I Femmva är Arcticus och Volvo CE våra samarbetspartners. Vi kommer att samarbeta med Arcticus för att få hjälp med programmeringen för att sedan testa den nya tekniken på Volvo CE i Eskilstuna, berättar Mikael Sjödin, professor i realtidssystem på Mälardalens högskola och huvudsökande till Femmva.

Visionbaserad robot för undervattensminröjningsrum (VARUM) är ett tvåårigt projekt som Mälardalens högskola driver i samarbete med SAAB Dynamics och som tilldelades 1,5 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Projektet handlar om att ta fram ett bättre och säkrare system för miljösanering av sjöar och hav.

– Vi kommer framför allt genomföra upprensningsexperimenten i Östersjön men även till viss del i Vättern. Själva tekniken kan användas även i andra vattendrag under kommande år, säger Mikael Ekström, universitetslektor i robotik och huvudsökande till VARUM, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.